Tellimuse tegemine

 

 1. Valige toodete alt välja Teile sobivad tooted ja lisage soovitud tooted “Lisa ostukorvi”.
 2. Kui soovite tooteid edasi tellida, siis valige uued tooted ja lisage ka need “Lisa ostukorvi“, kui kõik soovitud tooted on tellitud, siis valige ülalt “ostukorv”, mille peale kuvatakse Teile kõik Teie poolt valitud tooted. Peale seda, „vormista ost“ ja täitke tellimisankeedi kõik väljad.

 

Üldtingimused

Üldtingimused kehtivad teemeise.ee ja tarkusetugi.ee eraklientidele (tarbijate) ja teemeise.ee ja tarkusetugi.ee omaniku A&T Trading OÜ (reg.nr 10449847) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

 

Hinnakiri ja transpordikulu

 1. Teemeise.ee või Tarkusetugi.ee e-poes müüdavate kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 22%.
 2. Tellitud kaubale lisandub transporditasu (alla 100€ ostu puhul), mis kuvatakse Teile kohe tellimuse lõpetamisel.

 

Tellimus ja selle tasumine

 1. Makse sooritamiseks valige tellimuse leheküljel sobiv makseviis.
 2. Tellimuse eest on võimalik tasuda:
  1. Pangalingi kaudu läbi kodulehe.
  2. Tellimuse kinnituse alusel, pärast tellimuse kinnitamist saadetakse Teie e-postile Tellimuse kinnitus tellitud kaupade kohta. Juhul, kui Teie e-postile tellimuse kinnitust koheselt ei saabu, siis palume kontrollida oma rämpsposti kataloogi ning kui ka seal teile teadet ei ole -  edastada meile sellekohane e-kiri aadressile teemeise@teemeise.ee või helistage numbril 6756289. Tellimuse eest tuleb tasuda näidatud pangakontole ning selgituseks märkida tellimuse number, peale tellimuse eest tasumist saadetakse Teie poolt tellitud kaup kulleriga teele või toimetatakse Teie poolt valitud posti automaati. Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 3-5 tööpäeva jooksul laekunud.
  3. NB! Haridusasutused ja lepingulised kliendid ostavad kaupu arve alusel ning neile saadetakse kokkulepitud maksetähtajaga arve koos kaubaga. Haridusasutuste ja Lepinguliste klientide puhul ettemaksu ei nõuta.
  4. Kõikidele riigiasutustele saadetakse automaatselt xml - vormingus E-arve peale kauba väljastamist meie laost.

3.Tellimuse tasumisega kinnitab klient, et on tutvunud teemeise.ee e-poe üldtingimustega ja on nendega nõus ning poolte vahel on sõlmitud müügileping.

 1. Tellimuse tühistamise või ostetud toote tagastamise korral tagastame ostusumma vastavalt tellimuse vormistamisel valitud makseviisile 14 päeva jooksul.

Tellimuse kohaletoimetamine ja vastuvõtmine

 1. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida, sii teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti vahendusel 2 tööpäeva jooksul arvates lepingu jõustumisest (Tellimus ja selle eest tasumine p. 3) ning ühtlasi teatame Teile Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Teile pakutav tähtaeg ei sobi on Teil õigus tellimusest taganeda ning Teie poolt tasutud summa tagastatakse Teile 14 päeva jooksul.
 2. Tellitud kaup toimetatakse kliendile kulleriga, kes toimetab paki tellimusel märgitud aadressile ning annab paki üle allkirja vastu või pakiautomaati või postkontorisse.
 1. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, siis võtab kuller Teiega ühendust, et täpsustada Teie poolt toodetud üleandmise aeg. Kuller toimetab paki Teie poolt tellimuses märgitud aadressile. Tähelepanu! Kui olete tellinud kohaletoimetamise kulleriga, peab Teie kontakttelefoniks antud telefon olema sisse lülitatud ning (ka võõrale numbrile) tuleb vastata. Muidu ei saa kuller Teile pakki üle anda ning õnnetud on mõlemad pooled. 
 2. Enne kullerilt ja postkontorist kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist tuleb kliendil üle vaadata tellitud kauba pakend. Nähtavate vigastuste korral tuleb vigastused märkida kulleri või postkontori saatelehele või mitte pakki vastu võtta. Kulleri saatelehe või postkontori väljastusteate allkirjastamisega kinnitab klient, et pakend oli terve või oldi pakendi seisukorraga rahul. Juhul, kui klient pakki vastu ei võta seoses vigastustega pakendil, tuleb sellest teada anda e-kirjaga e-posti aadressile teemeise@teemeise.ee või helistades 6756289.

 

Tellimusest taganemine, kauba tagastamine või ümbervahetamine

 1. Tellitud kaupa on kliendil õigus tagastada või ümber vahetada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema rikkumata originaalpakendis ning kasutamata. Kauba ümbervahetamisel tuleb Kliendil tagastatava kauba juurde märkida, milliseid tooteid soovite ümber vahetada ning milliste toodete vastu.
 2. Tagastatud kaupa saab vahetada teise kauba vastu või kui klient vahetamist ei soovi, siis me tagastame kliendile raha viivitamatult, pärast tagastatud tellimuse saamisest. Kauba tagastamise kulud kannab klient.
 3. Kauba tagastamise kulud kannab A&T Trading OÜ (teemeise.ee, tarkusetugi.ee) juhul, kui saadetud kaup on kahjustustega, mida polnud võimalik välisel vaatlusel tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või ei vasta tellimuses olevale tootele.
 4. Kaup tagastatakse aadressil A&T Trading OÜ Veldi tee 5-4, 75325 Veneküla, Rae vald.

 

Kõikidel toodetel on 2-aastane pretensioonide esitamise aeg.

Pretensioonide esitamise aeg algab Kauba müügitehingu sõlmimise hetkest lõpliku Ostjaga.

A&T Trading OÜ eeldab, et kehtivusaja piires Ostjalt laekunud pretensioonid Kauba mittevastavuse kohta müügilepingu tingimustele võivad olla seotud tootjapoolsete materjali- või valmistusvigadega ja seab selle tooteekspertiisi läbiviimisel alati oluliseks eelduseks.

Ostjal on õigus esitada pretensioone Kauba müügilepingu tingimustele mittevastavuse kohta 2 (kahe) aasta jooksul alates müügitehingu sõlmimisest (VÕS § 218). Kaupleja menetleb kõiki esitatud pretensioone lähtuvalt pretensioonide rahuldamise tingimustest (edaspidi tingimustest), kuid arvestades eelkõige siiski Kauba ekspluateerimise eripäradest johtuvaid mittevastavasuse põhjusi ning Kauba ekspluateerimisest tulenevat loomulikku kulumist.

Tarbijal on õigus esitada pretensioon Kauplejale suulisel või kirjalikul teel. Kui Tarbija soovib, et tema pretensiooni menetletakse tingimustest lähtuvalt, siis on ta koos pretensiooniga kohustatud esitama Kauba ostu kajastavad dokumendid, enda kontaktandmed, veakirjelduse ning toote.

Kui A&T Trading OÜ on saanud Ostjalt pretensiooni, siis on ta kohustatud andma pretensiooni objekti kohta omapoolse eksperthinnangu ja lahendama pretensiooni hiljemalt 15 päeva jooksul alates pretensiooni vastuvõtmise kuupäevast (TKS § 19). Kui mingil põhjusel pole A&T Trading OÜ võimeline 15 päeva jooksul pretensiooni lahendama, on ta antud perioodi jooksul kohustatud sellest teavitama Ostjat, viivitust Ostjale põhjendama ja määrama uue mõistliku tähtaja pretensiooni lahendamiseks.

Kui Ostja on tuvastanud Kaubal mittevastavuse müügilepingu tingimustega, siis on ta koheselt kohustatud  lõpetama Kauba ekspluateerimise ja esitama võimalikult kiiresti A&T Trading OÜ-le pretensiooni mittevastavuse kohta.

Kui Kaubal on ilmnenud mittevastavus müügilepingu tingimustega ja see on tekkinud valmistamise-, materjali- või konstruktsioonipuuduste tõttu, samuti tõestatud Kauplejapoolse transpordi- või ladustamisvigade tõttu, siis see vastab tingimustele ja Ostjal on õigus nõuda Kauba parandamist, vigaste  detailide asendamist ja muude Kauba mittevastavust põhjustavate vigade kõrvaldamist A&T Trading OÜ kulul (VÕS § 222).

Kui parandamine ja muu ülaltoodud tegevus ei taasta tingimustele vastava Kauba vastavust müügilepingu tingimustele on Ostjal õigus nõuda Kauba asendamist vähemalt samaväärse müügilepingu tingimustele vastava Kaubaga A&T Trading OÜ kulul. Sealjuures on Ostja kohustatud asendatava Kauba A&T Trading OÜ-le tagastama (VÕS § 222).

Kui A&T Trading OÜ-l ei ole võimalik asendada mitteparandatavat tingimustele vastavat Kaupa samaväärsega, siis on Ostjal õigus nõuda müügiarvel näidatud Kauba hinnaks oleva summa tagastamist. A&T Trading OÜ ei ole kohustatud Ostja nõudmisel Kauba müügihinnaks olevat summat tagastama, kui pretensiooni objektiks olevat tingimustele vastavat Kaupa on müügilepingu tingimustele vastavaks muutmiseks võimalik parandada või selle võimatuse puhul on võimalik asendada Kaup samaväärse müügilepingu tingimustele vastava Kaubaga. Sealjuures on Tarbija kohustatud pretensiooni objektiks oleva Kauba A&T Trading OÜ tagastama (VÕS § 222).

Kui pretensiooni objektiks olev Kaup vastab pretensioonide rahuldamise tingimustele, siis katab A&T Trading OÜ nimetatud Kauba transpordi- või postikulud lõpliku müügitehingu sooritanud isiku juurest enda juurde.

Tingimuste alla ei kuulu ning Kaupleja ei ole kohustatud hüvitama remondi-, materjali-, töö-, transpordi- ja muid kulusid, mis on tulenenud või seotud järgmiste juhtudega:

 • Kauba ebaõige või mittesihtotstarbekohane kasutamine;
 • Kasutusjuhendis toodud kasutusala või nõuete ja hoiatuste eiramine;
 • Väär paigaldamine, tehniliste näitajate ületamine või eiramine, valede hooldusvõtete rakendamine;
 • Hooletu Kaubaga ümberkäimine transportimisel, hoiustamisel või ekspluatatsioonil;
 • Kauba külmumine, ülekuumenemine, liigniiskuse kätte sattumine või uppumine;
 • Kõrvaliste osakeste, mustuse, rooste, taimsete ja loomsete jäänuste või nende elutegevuse produktide, mehhaanilise sette ja lubamatute ainete või vedelike sattumine Kaubaks olevasse seadmesse;
 • Kaup on kahjustunud loodusõnnetuse, uputuse, tormi, äikese, tornaado, maavärina, varingu, maalihke, hoonevarisemise,looma või linnu rünnaku, vandalismiakti või muu äraarvamatu mehhaanilise toime tagajärjel;
 • Tarbija poolt mitte esitatud pretensiooni objektiks oleva Kauba ostmisel saadud nõuetekohane ostu tõendav dokument;
 • Kaup on Kaupleja juurde saabudes silmnähtavate mehhaaniliste vigastustega, seda on püütud avada või ise remontida, see on tugevalt korrodeerunud, sellel on ülekuumenemise või põlemise jäljed.
 • Pretensiooni lahendus ei hõlma ja Kaupleja ei ole kohustatud hüvitama Tarbijale tekkinud kulusid, mis kaasnevad järgmiste juhtumitega:
   
 • Kauba demontaaž, paigaldamine ja transportimine selle asukohast lõpliku müügitehingu sooritanud isiku juurde ja hiljem tagasi;
 • Kauba mittetöötamisest või halvasti töötamisest tulenevad otsesed või kaudsed kulutused;
 • Posti- ja sidekulud, mis on seotud mittevastavast Kaubast teavitamisega või dokumentatsioonivahetusega.

Kõik teemeise.ee või tarkusetugi.ee kodulehel olevad tootepildid on illustratiivse tähendusega ning tootehinnad ning saadavus võib muutuda ette teatamata. A&T Trading OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist ning tagastada tellimuse eest tasutud raha 14 tööpäeva jooksul.